Hargita Öko Alpin Klub - Kalandtúrák az Erdélyi Kárpátokban
Mi egy biztos kalandot nyújtunk Neked, biztonságos körülmények között!
 
 
 


főoldal

magunkról
rólatok
kapcsolat


partner
szálláshelyek

hírek
olvasmány
környezetünk
fotóalbumok
videók
térképek

hibajelentés


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wass Albert emléktúra
A funtineli boszorkány nyomában

(túra megrendelése) ( részvételi feltételek) ( részvételi szerződés)

 • Időszak: egész évben
 • Szállás és étkezés: sátor önellátással, vagy panzió, félpanziós ellátással
 • Ajánlott létszám: 8-10 fő
 • A túrák megfelelő létszám esetén (min. 3 fő) a fenti időszakban bármikor indíthatók. Kisebb létszám esetében a 3 főre számított túradíj fizetendő. A teljes táv bejárása nem alapfeltétel, az egyes szakaszok közös megegyezés alapján külön is választhatók.
 • A jelentkezés az 50%-os előleg befizetése után tekinthető véglegesnek
 • Kapcsolat: office@erdelyiturak.ro Telefon: +40-740-432385

 

A funtineli tisztás

Lehetséges túraváltozatok:

 • Istenszéke gyalogtúra 1 napban: útvonal: Dédabisztra-Ursu-patak völgye-Istenszéke-Hidas-patak völgye-Bisztra-patak völgye-Dédabisztra. Túradíj: 20 euro/fő. 16 év alatt 15 euro/fő. Kevesebb, mint 5 felnőtt résztvevő esetében, összben 100 euro. Csoportkedvezménnyel: 1o személy fölött 12 euro/fő, 1o személy alatt 15 euro/fő.
 • gyalogtúra, 3 napra felosztva, sátorban alvással a Funtinel-tisztáson és az Istenszékén. Este hússütés, bográcsos vacsora. Igény esetén sátrat, derékaljat, hálózsákot tudunk biztosítani. Túrák:
  első nap: Palotailva-Kutas-patak völgye-Funtinel-tisztás
  második nap: Funtinel-tisztás-Szerecsen-patak völgye-Andrenyásza-Dédabisztra-Ursu-patak völgye-Istenszéke
  harmadik nap: Istenszéke-Hidas-patak völgye-Bisztra-patak völgye-Dédabisztra. Opcionálisan: Marosvécs-Wass Albert sírhelye
  Túradíj: 80 euro/fő. Az ár tartalmazza az előszervezést, a túravezetést, valamint a 2 vacsorát.
 • gyalogtúra, 2 napra felosztva, panzióban alvással és félpanziós ellátással (reggeli és vacsora).
  Túrák:
  első nap:
  Palotailva-Kutas-patak völgye-Funtinel-tisztás-Szerecsen-patak völgye-Andrenyásza
  második nap: Dédabisztra-Ursu-patak völgye-Istenszéke
  Hidas-patak völgye-Bisztra-patak völgye-Dédabisztra-Marosvécs-Wass Albert sírhelye
  Túradíj: 160 euro/fő. Az ár tartalmazza a túravezetést, 2 éjszaka szállást panzióban, 2 reggelit és 2 vacsorát.

 

Bisztra patak

"Ahol az Urszu-patak haragos zúgással a Bisztrába ömlik, s az istenszéki források vize belevegyül a többi vízbe: Tóderik megállt. Megállt, letette egy kőre a baltát, a szekercét és a fűrészt, le a bundát és a botot, és körülnézett. A leányka is letette a batyut és a cserépkorsót.

Egy darabig várta, hogy mi lesz, de hogy az öreg nem szólt, s nem is mozdult, csak odament a patakhoz, s belemártotta a lábát.
- Jujj - mondta halkan, inkább a pataknak, mint másnak, s már dobta is le magáról a kicsi szoknyát s a kicsi inget, fejéről a kicsi piros kendőt, hogy aranyszőke haja meglobogott a szellőben, amit az Urszuval aláküldött az Istenszéke. Óvatosan belelépett a vízbe. Először csak bokáig. Aztán térdig. Majd tovább. Bőrét hűvösen csiklandozta a víz. Csilingelő kacagás bugyborékolt föl belőle, s bevetette magát a tajtékos hullámok közé.

A bozontos, fekete ember ott a parton megfordult a nevetésre. Szinte döbbenve nézte a fehér habok közül felvillanó barna kis leánytestet. Nézte, aztán sóhajtott. Leült a kőre, a bunda mellé, térdére támasztotta a könyökét, állat az öklére, úgy nézte az erdőt.
A leányka lubickolt keveset, mászkált a sziklákon, beállt az Urszu zúgója alá, majd kijött a partra. Bőrén csillogtak a cseppek. Megrázta magát, mint a kiskutya, és gyorsan ruhájába bújt. Vizes haját lekötötte a kis piros kendővel, letépett egy szép szál napvirágot, és az ingébe tűzte.
Az öreg fölemelte a fejét, és ránézett.
- Jó lesz itt? - kérdezte mély, dörmögő hangon.
A leányka körülnézett. Odébb, éppen a zúgóval szemben, kicsikét föntebb a fák között, tisztás látszott.
- Oda? - kérdezte, és a tisztásra mutatott.
- Oda - bólintott az ember.
A gyermek elindult a tisztás felé. Az ember is fölkelt lassan, s utána ballagott."

Ház a havason

Istenszéke

A hidas patak völgyfője

"Később fölmentek az Istenszék tisztására. Lassan mentek és egymás kezét fogták. A tisztás szögletében ott volt a sátor. A leány megfőzte az ebédet. Elmosogatott. Koszorút font kék tárnicsvirágból a sátor fájára.
- Mintha örökké itt éltünk volna együtt - mondta a fiatalember halkan. - Mintha örökké ismertelek volna...
- Valamikor együtt éltünk, valamikor, érted? S most meghalunk együtt.
- Csak ne beszélnél mindig a halálról!
A leány elgondolkozva nézett föl az égre. Magosán a fák fölött egy árva kis fehér felhő úszott, egészen egyedül.
- Csak tudnám, hogy azután újra együtt leszünk?
- Gyere - mondta a másik nyersen, és lehúzta magához a fűbe -, ha még egy szót szólsz a halálról, megverlek. Meg én!
A forrás mellett egy fiatal nyírfa állt. Már sárga volt a lombja. Estefele remegni kezdtek a levelei, és egy-egy közülök lehullott. A távolban bikák hördültek.
Később a fiatalember vállára vette a puskát.
- Ne menj - kérlelte a leány -, ne menj! Inkább mutasd meg, mit kell csinálni a puskával, hogy meghaljon az ember.
- így - kérdezte később -, így?
- úgy. De ne játssz vele! Nem játék.
- Semmi sem játék - mondta a leány komolyan, és visszaadta a puskát. Aztán hűvös lett, és tüzet gyújtottak. A tűz mellé kiterítették a bundát, s elhevertek rajta. Az égbolt megtelt csillagokkal, s később feljött a hold. Ő a leány ölébe hajtotta a fejét, s a leány énekelt.
- Mind csak ilyen szomorú nótát tudsz? - kérdezte egy idő múlva.
- Nézd a csillagokat - mondta a leány -, az ott az Isten szekere. Azon megyünk majd föl az égbe, jó? De előbb a holdon még kiszállunk, hátha az égben nem szabad csókolózni.
A sátorban aludtak, szorosan egymás mellett.
- Tedd a kezedet a fejem alá - kérte a leány -, akkor álmunkban is együtt maradunk. Reggel kergetőztek a harmatos fűben, mint az őzek. Aztán megferedtek a forrás vizében. Locsolták egymást és kacagtak, és az erdő csengett a kacagásuktól és a fák, a mókusok, a madarak, akik látták őket, csodálkoztak, és boldogan kérdezték egymástól: visszatért-e a világ kezdete? A boldog idő?"

"Ott áll az Istenszéke magosan a Maros fölött."

 

 

 

A funtineli tisztás

„... A hegyek elfogytak. Az erdők aláereszkedtek, és a ég kékje kitisztult. A pláj gerincének két oldalán meredek sziklás oldalak futottak alá, szedres és málnás üverek, sűrű fenyvesekkel borított hegylábak. Aztán a gerinc kiszélesedett, ellaposodott. Bükkfaszálasban haladt a nyáj előre, nagy hatalmas fák alatt, melyeknek törzsét három ember se foghatná körül. Nemsokára ritkulni kezdtek a fák. Napfényes, zöld világosság jött szembe velük, és egyszerre csak kitárult a funtineli tisztás. Nagy, széles, füves térség a hegyek laposán. Körülötte évszázados bükkfák. És a fák feje fölött messzire elláthat a szem, föl a Pietroszig, amerre a pláj vonul tovább, a Kelemenig, át a görgényi hegyekre (...) Ahol a tisztás alsó csücske az Ilva vize felé aláhajlott, ott volt a karám. Keményen lecölöpözött, régi karám volt az, közte bujazöld a fű a sok juhganétól. Mellette a sajtkészítő kaliba és az alvó-szín, a maga alacsony félfödelével. S a karám alatt, alig száz lépésre onnan, ott csörgött a tiszta, bővizű funtineli forrás, és csillogtatta vizét hat hosszú vályún keresztül, kis vidám csorgót képezve mindenütt, ahol az egyik vályú végetért, s kezdetét vette az alatta lévő. A csorgók alatt patakká gyűlt a víz, és halk duruzsolással eltűnt az ilvai fenyvesek sötétjében...”

A marosvécsi kastély

"Lassan ment fölfele a kanyargós kocsiúton. Fönt az istállóknál nagy sürgölődésben voltak a
kocsisok. Ott álltak sorjában a szánok, fényesre tisztítva bundákat, pokrócokat helyeztek el

bennük cifra ruhás udvari emberek. A leány bámészkodva nézegette őket.
- Mit keresel itt, te? - szólította meg egy nagybajuszos.
- A báróval van dolgom - felelte röviden. A kocsisok nevetni kezdtek.
- Netene! Akkor eridj a belső udvarra!
Továbbment. Hidas kapuhoz ért, melyet kétoldalt két nagy kőoroszlán őrzött. Megcsodálta
a kőoroszlánokat, megcsodálta a vár magos falait, a tornyokat, a címeres kaput, a piros-fehér
csíkos ablaktáblákat s a zászlót fent a tornyon.
Egy úriemberféle jött ki a kapun.
- Merre van a báró? - kérdezte a leány. A zsinóros ruhájú ember ránézett.
- Mi akarsz?
- Beszédem van a báróval.
- Eridj be, s várj!
Már ment is tovább, de Nuca utána szólott.
- Álljon már meg!
- Mi az?
- Azt mondja meg, miféle állatok ezek? - s a kőoroszlánokra mutatott.
A zsinóros elnevette magát.
- Oroszlánok, te.
- S mire valók?
- Hogy őrizzék a kaput - nevetett az ember. A leány elbiggyesztette a száját.
- Ezek? Sze kőből vannak. Nincs a bárónak egy kutyája, amit ide köthessen?"

A marosvécsi vár

A marosvécsi vár őse nem a mai helyén állt, hanem a közeli gyümölcsöskertben. 
Vécs első írásos említése közel nyolc évszázadra tekint vissza. II. Endre magyar király 1228-ban elvette, a felesége, Gertrudis királyné megölésében részes Kacsics Simontól annak birtokait, s az adományozó oklevél tanúsága szerint a besenyő eredetű Tomaj nemzetségbeli Dénes tárnokmesternek, a későbbi nádornak adta Vécs /Vecheu/ várát. Tőlük örökölték a Losonczi Bánffyak ősei, akik másfél századig voltak urai. 1467-ben a család részt vett a Mátyás király elleni lázadásban, s ezért birtokukat elveszítették, a király pedig a várat egyik Hunyad megyei rokonának, Ongor János udvari vitéznek adta. Tőle került a Magyarországon ugyancsak befolyásos és dúsgazdag Szobi Mihály tulajdonába. Ennek halálát követően, 1527-ben Szapolyai János az összes Szobi-birtokot Werbőczynek adományozta, aki állítólag itt írta meg a híres Tripartitumot.

A következő években sokszor cserélt gazdát a vár – adják-veszik a királyok, fejedelmek. A sorrendet Kendi Ferenc, az akkori idők egyik vezéregyénisége kezdi, aztán Báthori Zsigmond adja anyai nagybátyjának, a már akkor ugyancsak jeleskedő Bocskai Istvánnak; néhány év múlva (ekkor már 1612-t írunk) a vár Wesselényi István kezébe kerül, volt a Bethlen Gáboré is, de ő továbbadta unokaöccsének, Bethlen Péternek, majd ennek halála után I. Rákóczi György fejedelemé. A várhoz abban az időben hét falu tartozott: Vécs, Erdőszakál, Felsőrépa, Felső és Alsó Idecs, Kövesd, Lövér és Felfalu egy része.
I. Rákóczi György kedves hívének, a hadjáratokban jobbkezének számító Kemény Jánosnak szánta, de akaratát már csak fia, II. Rákóczi György valósíthatta meg és 1648 nov. 28-án a vécsi várat öt faluval Kemény Jánosnak (a későbbi fejedelemnek) és utódainak adományozta. Ettől fogva Marosvécs háromszáz évig a Kemény család tulajdona. Szép fekvéséért s a benne töltött csendes, békés napokért mindenki szerette.
A várépület körül tapaszos, zsindelyes sövénypalánk-kerítés állott, benne méhes- és szőlőskerttel, ezek mellett darabontházzal, istállókkal, nyáriházzal, színekkel és szekerekkel s 60 szekérnyi tüzelőfával.

A belső várat a ma is meglevő árok körítette, s ezen át csapóhíd vezetett a várépületbe. a szobák előtt az udvar felöl három oldalon emeletes deszkafolyosó húzódott végig. a szobáknak téglapadlója, az emeleteken gerendás-deszkás mennyezete, zöldmázas kemencéi voltak. különböző bútorok is állottak bennük: az egyikben még fürdőkád is volt. Említik a vár óratornyát is, volt a várban néhány ágyú s tüzérségi felszerelés. 

A várhoz vezető szerpentines út a XX. Század eleji nagy rendezéskor, virágokkal szegett sétaúttá alakult, s mellette az egykori várárokban rózsafák virágoznak. A várkapuhoz vezető kőhíd két oldalán egy-egy kőoroszlán állt, de ezek sajnos, a második világháborúban elpusztultak.
A várkastély belsejébe érve a helyenként három méter vastag falak mutatják, hogy több száz éves épületben járunk. A várépület mai földszintjén a látogatót egy emberöltővel ezelőtt meghitt, finom szobabelsők fogadták, itt-ott családi képekkel. Az északi nagy új sarokbástya őrizte megújíttatói Kemény Kálmán és felesége arcképeit s a szép könyvtárnak főleg a XIX. század végi és XX. század eleji anyagát. Ezt a hatalmas bástyát csak a múlt század első negyedében építették újra, Möller Istvánnak, a vajdahunyadi várkastély nagynevű restaurátorának terve szerint.
Sajnos a II. világháborút követő államosítással a kemény családot kisemmizték és ezzel a többi ingatlannal és ingósággal együtt a marosvécsi várat is, elkobozták.

A vár mögött hatalmas park található. A park kinézete az évszázadok során lényegesen megváltozott. A somoskert, a sáfrányos, a virágoskert, a méheskert, a vár körül rikoltozó pávák mára sajnos eltűntek, de az embert, ahogy a vár közelébe ér hatalmába keríti a történelem szelleme. A parkban néhány különleges fa törzsére rögzített latin megnevezés utal arra, hogy itt valamikor arborétum volt.  A kastélytól nyugatra megtalálhatóak a földvár fűvel benőtt terepalakulatai. Sajátos élményt nyújt a két vár egymásmellettisége.  A parkban, a tölgyfák árnyékában (melyeket egyes vélemények szerint még II Rákóczi György ültettetett) található a Kemény család sírhelye. Itt helyezték örök nyugalomba báró Kemény Jánost, feleségét a vár úrnőjét, Auguszta Patont, valamint leányukat Kemény Klió operaénekesnőt, az 1935-ben felállított, s ma már jelképnek számító Helikon-asztal szomszédságában. A Helikon-asztalt ünnepélyes keretek között 1935-ben adta át Makkai Sándor Kemény Jánosnak és feleségének, mint a Helikon íróinak ajándékát. 

A kőasztalt Kós Károly készítette és felirata Kuncz Aladár emlékét örökíti meg. 
A park jelenleg ismét a Kemény család tulajdonában van.

Forrás: www.kemenyinfo.hu

 
 
 
 
 
.:: copyright © 2004 -2008. www.erdelyiturak.ro   All rights reserved ::.