Hargita Öko Alpin Klub
Postacím: B-dul. Lacu Roşu. Bl. D/1. Ap. 12. Gheorgheni. 535500. Jud. Harghita. Romania. Működési engedély száma: CIF 24636197, Számlaszám: RO90RZBR0000060011020107 (RON), RO14RZBR0000060011020117 (EUR) Raiffeisen Bank Gheorgheni, Tel. 0040-740-432385
e-mail:office@erdelyiturak.ro, web: www.erdelyiturak.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RÉSZVÉTELI SZERZŐDÉS

 

A Hargita Öko Alpin Klub célja, hogy egy sikeres, felejthetetlen programot biztosítson Önnek.

Árajánlatunk az érdeklődés időpontjától számítva 90 napig érvényes. Ha bármilyen információra lenne szükségük a túrával, helyfoglalással kapcsolatban, bizalommal forduljanak hozzánk.

A részvételi díj nem tartalmazza: nemzetközi repülőjegy és illetékek, személyes kiadások, biztosítás, borravalók és az útitervben nem előirt étkezést.

1. Szerződés
A Hargita Öko Alpin Klub és azon ügyfeleink között kötődik meg, akik a programjainkon szándékoznak részt venni. A szerződés elolvasása és elfogadása kötelező minden ügyfelünk számára.

2. Részvétel 
A részvételi előjegyzés akkor tekinthető biztosítottnak, ha a túra megrendelési ürlapot kitöltik, a részvételi feltételeket és jelen részvételi szerződést elolvassák, elfogadják és aláírják, majd e-mailben vagy postán elküldik a Hargita Öko Alpin Klub címére, valamint befizetik a túradíj 50 %-át a megadott bankszámlára. A banki átutalás költségei a túrára jelentkező ügyfél által fizetendőek. A foglalás attól a naptól kezdve biztosított, amikor a Hargita Öko Alpin Klub elküldi az elismervényt az előleg átvételéről.

A Hargita Öko Alpin Klub által szervezett túrákon kiskorúak csak szülői felügyelttel, vagy ennek hiányában szülői írásos beleegyezéssel vehetnek részt. Azon túrák esetében, ahol gyerekek részvétele nem lehetséges vagy nem ajánlott, a részvételi alsó korhatárt feltüntetjük a túra leírásánál.

3. Részvétel véglegesítése
A teljes részvételi díj és a szolgáltatások teljes díjának befizetési határideje a túra megkezdése előtt 60 nappal esedékes. A jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött szerződés megszünését eredményezi. A részvételi díjból kifizetett előleg, mint vissza nem térítendő letét szerepel. 

A Hargita Öko Alpin Klub fenntartja a jogát a túra részvételi díjának emelésére az alábbi esetekben: állami adó, valuta árfolyam ingadozás, szállítási költség, üzemanyag árának emelése. 

4. A túra változtatása
Amennyiben az ügyfelek a leszerződött túrát 60 nappal az indulás előtt megváltoztatják, átteszik az indulási időpontját vagy egy másik túrával helyettesítik, személyenként 30 EUR módosítási költséget számolunk fel. A 60 napon belüli változásokat "A túra lemondása az utas részéről" könyveljük el, amikor az ott feltüntetett lemondási költségek lépnek érvénybe.

5. A túra lemondása az utas részéről 
Abban az esetben, ha az utas valami oknál fogva képtelen utazni, és az indok a Hargita Öko Alpin Klub szerint elfogadható, akkor a túra átruházható más, a feltételeket elfogadó személyre. Amennyiben az átruházás lehetséges, 30 EUR kezelési költséget számolunk fel személyenként. Ennek feltétele, hogy a változásról 60 nappal az indulás előtt értesítsék a Hargita Öko Alpin Klub -t. Ha 60 napon belül történik meg az értesítés, akkor személyenként 50 EUR-t kötelesek kifizetni a résztvevők. Amennyiben az utas lemondja a túrát, lemondási költséget számolunk fel. Ez attól a naptól lép érvénybe, ahogy a Hargita Öko Alpin Klub írásban megkapta az értesítést. A lemondási költség az alábbiak szerint alakul:

60 nap vagy több indulás előtt: Előleg visszatartva
59 - 30 nap indulás előtt: Részvételi díj 60%-a visszatartva
29 - 14 nap indulás előtt: Részvételi díj 90%-a visszatartva
Kevesebb, mint 14 nap: Részvételi díj 100%-a visszatartva
Ajánlott a teljes biztosítás megkötése, ami magába foglalja az előleg és a lemondási költségek visszatérítését.

6. Panasz/Kifogás
Az utas a panaszát a helyszínen tartózkodó túravezetőnek, vagy annak hiányában a jelenlévő szolgáltatónak haladéktalanul köteles bejelenteni. Késői bejelentés esetén nem tudjuk felülvizsgálni és helyrehozni a problémákat, így a Hargita Öko Alpin Klub mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Amennyiben az utasnak kifogása merül fel a Hargita Öko Alpin Klub szolgáltatásaival kapcsolatban, akkor kérjük, hogy hazaérkezését követöen 10 napon belül írásban tájékoztassa róla a Hargita Öko Alpin Klub-ot.  

7. Utazási és Útlemondási biztosítás
Az utazási biztosítás minden utasnak kötelezö, aki a Hargita Öko Alpin Klub programjaira jelentkezik. Az utas felelőssége, hogy a megfelelő biztosítással rendelkezzen, amely baleset, haláleset, betegség, hazaszállítás, útlemondás esetét is magába foglalja. Jogunkban áll visszautasítani a programon való részvételt, ha a biztosítási kötvény nem tesz eleget az előírt kritériumoknak.   

8. Utas felelőssége
A Hargita Öko Alpin Klub programjainak időtartama alatt az utas köteles elfogadni a túravezetők határozatait. Amennyiben a túra vezetőjének véleménye szerint az utas egészségi állapota, illetve magaviselete akadályozná a program biztonságos megvalósulását, vagy az utas egészségét veszélyeztetné, az ügyfél kizárható az egész túrából. Betegség, illetve baleset esetén a Hargita Öko Alpin Klub közreműködik, ahogy azt a helyzet megkívánja, az utas pedig utólagosan köteles visszatéríteni a felmerült költségeket. Ha az utas törvényellenes dolgot követ el, akkor a programból kizárható és a Hargita Öko Alpin Klub nem vállal felelősséget érte. Ha az utas egészségi állapota bármilyen hatással lenne a többi utasra, azt tudatni kell velünk helyfoglaláskor. Az utas által igénybe nem vett programért kártérítés nem illeti meg. Az utazáshoz szükséges okmányokat az utas köteles beszerezni. Bárminemű információt az időjárásról, a szükséges felszerelésről vagy az öltözetről szívesen biztosítunk az Önök számára, de azokért a Hargita Öko Alpin Klub felelősséget nem vállal.  

Hely, dátum: ........................................

 

Megrendelő: .........................................                Túraszervező: Hargita Öko Alpin Klub