főoldal

egyesület
kapcsolat

2%
hírek
olvasmány
környezetünk
fotóalbumok
videók
térképek 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Online Users   

 
 

Az előzetes terveknek megfelelően 2010 augusztus folyamán egyesületünk tagjai elkezdték a Vártetőre vezető turistaösvény jelzéseinek felújítását, az útvonal kidőlt fáktól való megtisztítását, valamint a Vártető turisztikai kiépítését. A munkálatokat számos tusnádfürdői önkéntes segítette, kiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Turistajelzések festése
Pihenőhely kiépítése
Irányjelző táblák kihelyezése
Tájékoztató pannók állítása
Kilátók kiépítése
Átjáró pallók építése

A szükséges anyagok és szerszámok helyszínre szállítása komoly akadályba ütközött, mivel a Vártetőre vezető út állapota lehetetlenné tette a tusnádfürdői Polgármesteri Hivatal által rendelkezésünkre bocsájtott traktor helyszínre jutását. A másnapra fogadott szekér is csak nagyjából fél kilóméterre tudta megközelíteni a helyszínt, így a faanyag felszállítása kézi erővel történt.

Az első feladat az ösvények járhatóvá tétele volt, mivel a régi turistaútat teljesen benőtte az erdei aljnövényzet.

A régi várfalat körbejáró ösvény kialakítása ugyancsak komoly erőpróba elé állította a csapatot. Számos helyen kellett kidőlt fákat eltávolítani, máshol pedig a málnabozót nőtt embermagasságúra. Végül lelkes és kitartó munkával sikerült minden akadályt elhárítani, és a várfal mentén haladó dupla kék kör jelzés is a helyére került. Bár nem egy szabványos turistajelzés, jobb híján kitartottunk az alkalmazása mellett, részben mert már a múlt század hetvenes éveiben ilyenre alakították át az addig idevezető kék sáv jelzést, másrészt mert a szabványos fehér alapon kék kör jelzést a pihenőhelyekkel ellátott kilátópontok körútjának jelölésére tartottuk fenn.

A csapat másik része ekközben nekilátott a padokkal és asztallal ellátott, födött pihenőhely építésének. Helyére került a tető, majd hamarosan elkészültek a padok és az asztal is.

Az építési munkálatok befejeztével a faanyag alapos védelmet kapott, miután több rendben faápoló festékkel lett bekenve.

Felújításra került a Tusnádfürdőt a Vártetővel összekötő kék sáv turistajelzés is.

A következő feladat a kilátó és pihenőhelyek kialakítása volt. Az alábbi képeken az észak-keletre, Alcsík irányába néző pihenőhely kiépítése látható.

A dél-nyugati, Tusnádfürdő felé néző kilátó kiépítése.

A sziklaletörésre karzattal ellátott átjáró palló épült, a kilátót pihenőpaddal láttuk el.

Az ösvény egy másik, veszélyes pontjára is átjáró épült.

A hajdani várkapu közelében is kicserélődött a régi, elkorhadt pihenőpad.

A munkálat már zuhogó esőben fejeződött be.

A mű megkoronázását, akárcsak a Toronykövek-projekt esetében, itt is az útvonal kitábláza jelentette.

Helyére kerül az egyik információs pannó, amely magyar, román és angol nyelven ismerteti az útvonal leírását, a Várral kapcsolatos történelmi tudnivalókat, valamint a Tusnádfürdő környéki egyéb turistaútak leírását.

Aprója-nagyja egyaránt táblát, oszlopot és szerszámot cipel az elázott, sejtelmesen ködös erdőben! Ezúton is köszönetet mondunk az épp arra túrázóknak, akik önzetlenül segítettek a szükséges kellékek célbajuttatásában.

A Vártető-nyeregben is végre a helyére került a 3 darab, magyar, román és angol nyelvű irányjelző tábla. Mondjuk, hogy
'' végre'', és ezen a ponton magyarázattal is szolgálunk. A lenti kép jobb oldalán látható fenyő az egyik néma tanúja ( két másik társával egyetemben) a számunkra teljesen értelmetlen, bakancsos turizmus szintjére kivetített magyar-román torzsalkodásnak. Az útvonal ugyancsak megkopott turistajelzéseit 2009 szeptemberében újítottuk fel és a Vártető-nyeregben található elágazásnál a fák törzsére román nyelvű eligazító felíratokat festettünk. Több nyelven kivitelezni a felíratokat fizikai lehetetlenség lett volna, mivel nem lehet tetőtől talpig összeírni egy fatörzset. A tapasztalat pedig azt mutatta, hogy inkább a Tusnádfürdőre látogató román turisták kóvályognak tájékozatlanúl, az Erdélyi vagy anyaországi turisták pedig vagy ismerik a terepet, vagy jó minőségű térképpel vannak ellátva. A terv kezdettől fogva a többnyelvű irányjelző táblák kihelyezése volt, de ehhez idő és pénz kellett. Ezt sajnos sem a felíratok, sem a fák kérge nem érte meg.

Már Jánosi Csaba geológus, a Csíki Természetvédő- és Természetjáró Egyesület elnöke megjegyzi a Csíki Hírlapban, valamint a szekelyhon.ro-n 2010 május 14.-én megjelent cikkében, hogy '' A nemrég felújított ösvényen csak román nyelvű eligazítások vannak, kitűzői valószínűleg abban a hitben élnek, hogy a magyar ember olyan rég itt van e tájon, hogy illik ismernie az utakat.'' ( http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/90518/a-tusnadi-varteto)

A ''java'' viszont ezután következett. 2010 augusztus hónap folyamán, mikor már javában zajlottak a felújítási és kiépítési munkálatok, egy elszánt honfitársunk fejszével, kéreggel együtt lehántotta az inkriminált felíratokat, majd pár nap múlva kertléc méretű, magyar nyelvű eligazító táblákat szegezett a fára, kb. 4 méter magasan, hogy nehogy most mi, a feltételezett román nemzetiségű festegetők verjük le őket.

Örömmel jelentjük, a lécek a helyükön vannak, igaz egy kissé nehéz is észrevenni őket. Viszont aggodalommal tölt el, hogy valaki esetleg a 3 nyelv sorrenjén fog kiakadni, illetve az egyre szaporodó japán, orosz, stb. turista csapja ki a biztosítékot, hogy az ők nyelvüken ugyanbiza miért nincs kiírva. Hadd ne mondjam, hogy a rovásírás is lemaradt...

A magyar felirat van legelől, ez is problémát jelenthet, mivel a románok is egészen jól bánnak a fejszével.

A hajdani várkapunál táblák jelölik a dupla kék körrel jelzett Várfal körútját, valamint az egyszerű kék körrel jelzett Sziklafalak körútját is.

Tájékoztató tábla és irányjelzők találhatók az északi kilátó közelében, valamint a Várudvaron épített, födött pihenő közelében.

 
 
 
 
.:: copyright © 2004 -2008. www.erdelyiturak.ro   All rights reserved ::.