főoldal

egyesület
kapcsolat

2%
hírek
olvasmány
környezetünk
fotóalbumok
videók
térképek 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Online Users   

 
 

A Tusnádfürdő környéki turistautak felújítása, új utak megnyítása, a környék turisztikai vonzerővel bíró objektumainak kiépítése

A jelenlegi tényállás, valamint egyesületünk hosszútávú tervének vázlatos ismertetése

A hagyományos, gyalogos turizmus fellendülésével egyidőben, fokozatosan nő azon egyéni túrázók, turistacsoportok száma, akik vidékünkön való tartózkodásuk idején szívesen felkeresik a környék tájképi, illetve történelmi nevezetességeit. Tusnádfürdő esetében jelenleg ezen túrák jószerével a Szent Anna-tó és a Sólyomkő meglátogatására korlátozódnak. Ennek egyik fő oka a megfelelő tájékoztatás és kiépítettség hiánya. A környék turista útjainak elhanyagolt állapota, a gyalogtúra ösvények kiinduló pontjainak nem megfelelő jelölése, a város területén elhelyezett, turista térképpel ellátott tájékoztató jellegű táblák hiánya számos túrázni vágyót tántorít el a túraútvonalak bejárásától. Aki meg mégis belevág, annak az esetleges eltévedés veszélyével kell számolnia.

A fent említett hiányosságok kiküszöbölésének érdekében a Hargita Öko Alpin Klub kidolgozott egy átfogó, az ökológiai és turisztikai szempontokat egyaránt figyelembe vevő tervet, amely részleteiben terjed ki a megoldásra váró problémákra. A 2-3 éves időszakra kigondolt terv magába foglalja a meglévő turistautak teljes felújítását, új utak létrehozását ( kerékpárutak kijelölése, egy új turistajelzés létrehozása, amely körút formájában kötné össze a Sólyomkő ösvényét a Toronykövek kilátópontjaival, stb.), tájékoztató táblák kihelyezését, pihenőhelyek kiépítését az ösvények mentén, források kiépítését.

A terv első szakasza a Tusnádfürdő – Vártető – Csomád-nyereg (Szöktető pusztája) turista útvonal felújítása, a Vártető turisztikai kiépítése. Meggyőződésünk, hogy a Vártető megfelelő kiépítése és ismertető táblák általi népszerűsítése plusz vonzerőt jelentene a térségbe látogató turisták számára.

A Tusnádfürdő – Vártető – Csomád-nyereg (Szöktető pusztája) turista útvonal felújítása, a Vártető turisztikai kiépítése - tervezet

Egyesületünk 2009 július-augusztus folyamán, önerőből újította fel a Csomád-nyereg – Vártető- nyereg útszakaszt. Felújításra került a kék sáv turistajelzés, új pihenőhely épült a Csomád-nyeregben (asztallal és padokkal), ugyanott új irányjelző oszlop lett felállítva (a fényképek itt tekinthetők meg). Az itt elkezdett turisztikai rehabilitálási program folytatásaként szeretnénk felújítani a Tusnádfürdőről a Vártetőre vezető útvonalat, valamint a turisták számára látogathatóvá tenni a Vártető környékét.

Történelmi tények röviden:

 • Csík legnagyobb várromja. Ferenczi Sándor történész szerint bizonyosnak vehető, hogy még a szkíták idejövetele előtt, i.e. a -VII-VI. szazadban megerősítették a hegycsúcsot
 • a történetírás jelenlegi állása szerint a Vártető a székelyek legelső és legfontosabb erdélyi erőssége volt Attila halálát követően
 • a közelmúltban Jánosi Csaba geológus rovásjeleket, egy független székely állam jelképeit fedezte fel a Vártető szikláin ( 1-es számú kép - jobbra fenn)
 • 1963-ban Kurt Horedt ásatása tisztázta, hogy először egy őskori (Hallstatt) földvár állt itt. Ezt követte az árpád-kori vár emelése a 12. század körül. Ebből az időszakból több, 12-13. századi cseréptöredéket találtak a régészek.

Jelenlegi állapot:

 • a Tusnádfürdő – Vártető útvonal a jelenlegi állapotában nehezen járható és több helyen fennáll az eltévedés lehetősége. Mindezek ellenére, a jelzésfelújítás alkalmával ott töltött napokban több tucat gyalogos turistával találkoztunk ( útban a Szent Anna-tó felé, valamint onnan jövet), akiknek viszont kivétel nélkül további információkkal kellett szolgálnunk az útvonalat illetően. Összegezve, bakancsos turista és érdeklődés lenne, viszont az útvonal állapota, valamint a még fel nem újított részeken a jelzések állapota nem megfelelő. Tartós, a hatályos jogszabályoknak megfelelő megoldást csakis a fémoszlopok és a fém irányjelző nyilak felszerelése jelentheti
 • a Vártető- nyereg – Vártető közötti  turistajelzés jelenleg majdnem teljesen le van kopva, a megközelítést számos kidőlt fatörzs gátolja
 • a várat megtalálni idegen turista számára majdnem lehetetlen. Első számú okként említjük a turistajelzés hiányát, másodikként a területet teljesen benövő, szinte áthatolhatatlan bozótost, harmadikként pedig a hajdani várfal elhelyezkedését. Mivel a várfal átlag 8-10 méterrel a fennsík szintje alatt található, ennek szakszerű feltárása és turisztikai célpontként való értékesítése csakis egy megfelelően kialakított és kijelölt tanösvény segítségével lehetséges
 • az eluralkodott aljnövényzet teljesen meggátolja a kilátást úgy a Felcsíki-medence irányába, mint az ellentétes oldalon Tusnádfürdő irányába. Ez annál is inkább áldatlan állapot, mivel a Vártető nemcsak egy történelmi szempontból érdeklődésre számot tartó hely, hanem egyike (lehetne) az Alcsíki-medence legszebb kilátását igérő helyeinek is. Itt jegyeznénk meg, hogy a kilátópontok megnyítása és kiépítése nem igényli értékes faféleségek kivágását, mindössze az aljnövényzet eltávolítására lenne szükség

Az útvonal teljes és tartós felújításához, valamint a Vártető kiépítéséhez és turisztikai értékesítéséhez a következőkre lesz szükség:

 • A Tusnádfürdő – Vártető útvonal turista jelzéseinek felújítása, az ösvényre dőlt fák eltávolítása.
 • A kék pont jelzés újrafestése a Vártető- nyereg – Vártető között
 • 2 kilátópont kiépítése a Vártetőn: egyik északi irányba, a Felcsíki-medence felé, a második dél-nyugati irányba, Tusnádfürdő felé. Pihenőpadok kiépítése. A kilátást akadályozó bozót kivágása.
 • Járható ösvény kiépítése a hajdani várfal mentén, a kék pont turista jelzés folytatásaként, amely érinti a két kilátópontot is
 • 4 darab, egyenként 125 x 125 cm méretű tájékoztató fémtábla elhelyezése az útvonal kiinduló pontján ( a volt 5-ös kantin környékén), a Vártetőn a 2 kilátópontnál, valamint a Csomád-nyeregben. A tájékoztató fémtáblákon fel lesz tüntetve a környék térképe és turista útvonalai, a követendő útvonal, a vár térképe, a vár történetének rövid leírása, a vár GPS koordinátái, valamint a finanszírozó és a kivitelező intézmények megnevezése. A táblák felíratai román, magyar és angol nyelvűek lesznek
 • 4 fémoszlop és felíratozott irányjelző fémtáblák elhelyezése az útvonal kiinduló pontján ( a volt 5-ös kantin környékén), a Vártető-nyeregben, a Vártető-nyereg utáni elágazásnál, valamint a Csomád-nyeregben (felíratok és oszlopok méretei - H.G. 77/23-01-2003), amelyeken fel lesz tüntetve a követendő turistajelzés, a célpont, valamint a menetidő, román, magyar és angol nyelven

Pál István – egyesületi elnök
Hargita Öko Alpin Klub

..................................................................................................................................

 

 

 
 
 
 
.:: copyright © 2004 -2008. www.erdelyiturak.ro   All rights reserved ::.